LVBET ADWENT 2021

Oferta skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich użytkowników (18+).
Na jedno konto gracza w LV BET przysługuje jeden Bonus od depozytu, co oznacza nie więcej niż
jeden bonus na użytkownika, adres IP, komputer (urządzenie), rodzinę, adres zamieszkania, numer
telefonu, kartę kredytową/debetową i/lub portfel elektroniczny, oraz miejsce komputerów
publicznych (np.: uniwersytet, szkoła, biblioteka, kafejka internetowa, zakład pracy itp.).
1. Oferta będzie aktywna od 24.08.2017 10:00 do 03.09.2017 23:59.
2. Bonus od depozytu jest dostępny przy wpłacie oraz będzie aktywny 30 dni od momentu
dokonania depozytu.
3. Wpłata minimalna pozwalająca na skorzystanie z Bonusu od depozytu to 50 PLN.
4. Maksymalny bonus (równowartość 500 PLN) będzie przyznawany następująco: Użytkownik
otrzyma bonus w wysokości stanowiącej 1% swojej wpłaty (maksymalnie 10 PLN przy
wpłacie 1000 PLN, przy wpłacie wyższej na przykład 2000 PLN użytkownik otrzyma
maksymalny bonus w wysokości 10 PLN). Bonus z mnożnikiem może zostać wykorzystany w
dowolnym momencie jego ważności, musi jednak zostać wybrany bezpośrednio na kuponie.
Opcja postawienia zakładu z mnożnikiem pojawi się dopiero gdy kupon będzie spełniał
warunki promocji. Aktywacja bonusu spowoduje wykorzystanie mnożnika x50, co oznacza
pomnożenie kursu całkowitego Twojego kuponu razy 50, w efekcie użytkownik otrzyma
ekwiwalent nawet do 500 zł. Przykładowo: wpłata 1000 PLN, Bonus 10 PLN, Stawka: 8,80
PLN, kurs całkowity kuponu: 2.50, mnożnik: x50, kurs finalny kuponu: 125, wygrana: 1100
PLN. Kupon z mnożnikiem nie może zawierać zakładów specjalnych na zawodników np.
“Zdobywca bramki” oraz innych tego typu zakładów.
5. Zakłady za środki własne nie mogą być przeciwstawne w stosunku do zakładu bonusowego z
mnożnikiem. Przykład: jeśli w zakładzie bonusowym postawiony mecz pomiędzy drużynami X
– Y i stawiamy na drużynę X, to nie jest dopuszczalne postawienie przeciwstawnego zakładu
na drużynę Y za środki własne.
6. LV BET zastrzega sobie prawo do anulowania bonusu w przypadku wykrycia próby
wyłudzenia bonusu przez grupę powiązanych użytkowników, którzy zawarli zakłady
bonusowe z mnożnikiem na wszystkie możliwe kombinacje w trzech tych samych
wydarzeniach.
7. Aby wykorzystać bonus z mnożnikiem, klient musi samodzielnie wybrać na kuponie opcję
“Wykorzystaj bonus”, następnie aktywować ten bonus poprzez kliknięcie “Aktywuj” i
zatwierdzić zakład z mnożnikiem.
8. Zakład z wykorzystaniem bonusu z mnożnikiem jest ważny jednorazowo, klient może z niego
skorzystać w przeciągu 30 dni od jego otrzymania, samodzielnie go aktywując.
9. Użycie bonusu i mnożnika „x50” będzie możliwe tylko przy zakładach kombi składających się
z minimum 3 zdarzeń, o łącznym kursie kuponu minimum 2.50 oraz minimalnym kursie
każdego zdarzenia wynoszącym 1.25.
10. Kwota depozytu uprawniająca do otrzymania bonusu z mnożnikiem, podlega 4-krotnemu
obrotowi (bez ograniczeń czasowych) po kursie minimalnym 2.0, na rynki składające się z co
najmniej trzech selekcji, (rynek 3-drogowy to forma zakładu w 1-X- 2, w którym są możliwe
co najmniej trzy niezależne możliwe zakończenia np. Zwycięzca meczu w piłce nożnej
Gospodarz – Remis – Goście, przykładowo “Zwycięzca meczu 3-drogowy”, “3-drogowy
Handicap”, itd.), z pominięciem zakładów typu „double chance”. Jeśli zakład jest zakładem

typu kombi to przynajmniej jedna selekcja powinna być tzw. zakładem 3-drogowym z
kursem minimalnym 1.50. Obrót depozytem może nastąpić zarówno przed jak i po
wykorzystaniu bonusu z mnożnikiem. Wypłaty wygranej z zakładu z mnożnikiem można
dokonać wyłącznie po osiągnięciu pełnego 4-krotnego obrotu depozytem. Przy wpłacie
powyżej 1000 PLN (na przykład 2000 PLN) wymaganemu obrotowi podlega tylko kwota 1000
PLN.
11. Wszystkie zdarzenia na postawionym kuponie z wykorzystaniem bonusu z mnożnikiem,
muszą zostać zakończone, a ich wyniki opublikowane. Unieważnione zakłady będą rozliczane
po kursie 1.00, a co za tym idzie będą odpowiednio zmniejszały kurs całkowity kuponu.
12. Środki bonusowe zostaną przeniesione do środków własnych gracza tylko i wyłącznie wtedy,
gdy wszystkie zdarzenia z zakładu postawionego przy użyciu bonusu z mnożnikiem zostaną
rozstrzygnięte.
13. Posiadając przyznany lecz nieaktywowany bonus z mnożnikiem, klient może postawić
zakłady bez wykorzystania mnożnika, do wysokości rzeczywistych funduszy na koncie gracza
(Stan konta klienta jest przedstawiony w formacie “X+Y”, gdzie X to rzeczywiste fundusze, a Y
to środki bonusowe).
14. LV BET zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania tej promocji w dowolnym
momencie, z dowolnej przyczyny.
15. LV BET zastrzega sobie prawo do wykluczenia jakiegokolwiek gracza i/lub zapisu dotyczącego
promocji i/lub zmiany promocji (w tym także jej odwołania), jeżeli LV BET stwierdzi, że doszło
do nadużycia.
16. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, próby wyłudzeń lub nadużyć
promocji, w szczególności w zakresie spełnienia wymaganych warunków obrotu depozytem
oraz wymogów uprawniających do wykorzystania bonusu z mnożnikiem, LV BET zastrzega
sobie prawo do anulowania wygranych z zakładów bonusowych oraz zamknięcia konta
użytkownika.
17. W przypadku wykorzystania bonusu z mnożnikiem oraz nie spełnienia wymaganego obrotu
depozytem zgodnie z niniejszym regulaminem, LV BET zastrzega sobie prawo do
wstrzymania zleconej wypłaty z konta klienta do momentu spełnienia wymaganego obrotu.
18. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy LV BET, licencjonowani sprzedawcy LV BET,
agenci i inne podmioty powiązane z LV BET, najbliżsi członkowie rodzin pracowników LV BET
oraz osoby zamieszkujące pod tym samym adresem.
19. Powyższe warunki mają zastosowanie wraz z regulaminem LV BET. LV BET rezerwuje sobie
prawo do zmiany warunków oraz terminu trwania promocji w każdym czasie, bez podania
przyczyny, przy czym zastosowane zmiany mają skutek wyłącznie na przyszłość. Zachęcamy
użytkowników do stałego sprawdzania regulaminu i jego zmian.
20. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną
uznane za ostateczne.

Powyższy regulamin jest ważny od 24.08.2017.

By Sheriff

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.