LVBET ADWENT 2021

„Wygraj bilety na ME”
1. W promocji bierze udział każda wpłata wykonana na konto gracza w LV BET przy użyciu
PAYMENTICON między 3.08.2017 0:00, a 16.08.2017 23:59.
2. Za każdą wpłatę wykonaną przy użyciu PAYMENTICON będą naliczane punkty: 1 PLN = 10
pkt, czyli przy wpłacie 100 PLN za pośrednictwem PAYMENTICON użytkownik otrzyma 1000
punktów w rankingu.
3. Warunkiem znalezienia się w rankingu oraz otrzymania nagrody jest obrót minimum 100%
(1x) sumy wpłat wykonanych przez PAYMENTICON (czyli przy łącznej wpłacie 1000 PLN
należy postawić zakłady za minimum 1000 PLN) do dnia 14.08.2017 do godziny 23:59.
Wymagania dotyczące obrotu spełniają kupony, zagrane po kursie minimalnym 1.25 oraz
zakłady combi, których łączny kurs to 1.25 lub wyższy.
4. Tabela rankingowa z użytkownikami, którzy spełnili wymagania i biorą udział w promocji
będzie dostępna na stronie lvbet.pl. Ranking będzie aktualizowany cotygodniowo w każdy
poniedziałek najpóźniej do godziny 17:00, czyli 7.08 i 14.08 oraz 16.08 kiedy to
opublikowana zostanie tabela z ostatecznymi wynikami.
5. Nagrody:
1. 1 miejsce – 1 podwójne zaproszenie na strefę VIP (mecz otwarcia) o wartości 2000 zł
2. 2 – 5 miejsce – 1 podwójne zaproszenie kategorii 1 (mecz otwarcia) o wartości 1000 zł
6. Bilety zostaną rozesłane w dniu 18 sierpnia 2017 roku po wskazaniu przez zwycięzcę adresu
do doręczeń. Jeżeli adres do doręczeń nie zostanie wskazany do dnia 20 sierpnia 2017 roku,
bilet zostanie wysłany na adres wskazany w systemie LV BET. W przypadku nie odebrania
biletu i zwrotu na adres nadawcy, LV BET zastrzega sobie prawo do anulowania biletu.
7. LV BET zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania tej promocji w dowolnym
momencie, z dowolnej przyczyny.
8. LV BET zastrzega sobie prawo do wykluczenia jakiegokolwiek gracza i/lub zapisu dotyczącego
promocji i/lub zmiany promocji (w tym także jej odwołania), jeżeli LV BET stwierdzi, że doszło
do nadużycia.
9. Oferta skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich użytkowników (18+).
10. W promocji może wziąć udział tylko jedno konto zarejestrowane w LV BET i powiązane z nim
jedno konto PAYMENTICON, co oznacza nie więcej niż jednego użytkownika, adres IP,
komputer (urządzenie), rodzinę, adres zamieszkania, numer telefonu, kartę
kredytową/debetową i/lub portfel elektroniczny, oraz miejsce komputerów publicznych (np.:
uniwersytet, szkoła, biblioteka, kafejka internetowa, zakład pracy itp.).
11. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy LV BET oraz PAYMENTICON, licencjonowani
sprzedawcy LV BET, agenci i inne podmioty powiązane z LV BET oraz PAYMENTICON, najbliżsi
członkowie rodzin pracowników LV BET i PAYMENTICON oraz osoby zamieszkujące pod tym
samym adresem.
12. Powyższe warunki mają zastosowanie wraz z regulaminem LV BET. LV BET rezerwuje sobie
prawo do zmiany warunków oraz terminu trwania promocji w każdym czasie, bez podania
przyczyny, przy czym zastosowane zmiany mają skutek wyłącznie na przyszłość.
13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną
uznane za ostateczne.

By Sheriff

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.